1:a torsdagsseglingen 31 maj

På torsdag, 31 maj, kör vi den första torsdagsseglingen för säsongen. Som vanligt är det anmälan på klubben kl. 18.00. Nytt för i år blir att vi 18.15 håller rorsmansmöte där kvällens bana presenteras. Efter avslutad segling så väntar hygge! Under säsongen kommer vi att titta på olika lösningar för att skapa chat, SMS och mailkanaler för att söka båt eller besättning till torsdagsseglingarna. Tills vi har en lösning på plats får ni gärna använda våra gamla sidor för Gast- och Båtbank.

För att göra segling på torsdagarna så attraktiva som möjligt, inte bara för ärrade kappseglare utan också för nybörjare och familjeseglare så gör vi några ändringar i den invanda modellen. Det viktigaste med torsdagaseglingarna är inte att kappsegla utan att få en chans att komma ut på sjön och i sällskap av andra båtar få möjlighet att sammöva sin besättning, testa sin utrustning och öva upp sina färdigheter. För att uppmuntra till att komma ut på sjön så mycket som möjligt inför vi ett nytt pris till den besättning som genomför flest seglingar. Vi ändrar också
poängberäkningen något så att man får rimliga poäng bara man anmäler sig och att det inte straffar sig att bryta en segling.
handikappsystemet så att varje rosman får ett personligt handikapp (SRSp) för att ge rättvisare förutsättningar. Som tidigare ges avdrag för shorthanded och om man seglar utan spinnaker.
sista torsdagen i varje månad kör vi C55 race på kortbana
18:15 hålls rorsmansmöte där banan för kvällen presenteras och fördelning av gastar mellan båtarna görs. Målet är att kunna inför en Komma-Ut-och-Segla garanti så att alla som vill kan komma ut på sjön.
menyn för hygget så att den blir lite mer varierad.
Vi planerar också att genomföra någon form av prova på torsdagssegling. Formerna och tidpunkt är inte riktigt definierade än men vi hoppas kunna presentera detta inom kort.