Förutsättningar för Allsvenskan


Förutsättningar

 • Laget skall bestå av minst 12 tävlande.
 • Samtliga tävlande i Klubbens lag skall deltaga i minst en deltävling.
 • Ingen tävlande för delta i mer än 3 deltävlingar.
 • Besättningen i varje kappsegling skall bestå av fyra tävlande och det skall ingå minst en person av varje kön.
 • Till varje deltävling får anmälas 4 eller 5 tävlande. Besättningen kan ändras bland de anmälda tävlande inför varje kappsegling.
 • Besättningen på varje deltävling skall bestå av minst en ungdom (13-25 år) av valfritt kön som skall delta i minst 5 kappseglingar.
 • Samtliga tävlande skall vara medlemmar i Skanörs Båtklubb senast den 31 december i år.
 • Samtliga tävlande skall ha en giltig tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet (gäller från och med det år en tävlande fyller 13 år)

Träning på vattnet i J70

Vi kommer att starta seglingsträningarna i J70 i början på mars 2019 i samarbete med Malmö SS. Initialt kommer vi att utgå från Limhamn och segla på vattnen utanför Limhamn. Transporter till/frn Malmö kommer att koordineras för dig som inte har bil.

Regelkurser

Vi kommer under vintern att arrangera några kurser i Kappseglingsreglerna för att fräscha upp våra kunskaper samt ta till oss de specifika regler som gäller för Allsvenskan (straff mm)

Fysträning

Vi kommer under vintern att arrangera fysträning så att vi är väl förberedda när våren kommer.

Laguttagning

En kommitté underställd Styrelsen kommer att sammanställa det slutliga laget bestående av minst 12 men möjligen ytterligare några seglare, som skall representera vår Båtklubb. Uttagningen av laget syftar till att få starkast möjliga laguppställning att representera Skanörs Båtklubb. Detta är en uttalad elitsatsning och förutsätter därför att du som deltagare förbinder dig att genomföra de planerade aktiviteterna inför och under hela den tid som Allsvenskan pågår.

Deltävlingar

 • 17 – 19 maj, Strängnäs
 • 31maj – 2 juni, Malmö
 • 23 – 25 augusti, Örnsköldsvik
 • 13 – 15 september, Västerås

Kostnader

Skanörs Båtklubb står för anmälningsavgiften 30.000:- samt nödvändiga depositioner för skador på båt och utrustning

Sponsring

En kommitté för sponsring finns redan i Klubben men den behöver förstärkas inför denna satsning. Arbetet är redan påbörjat och ett intensivt jobb med att söka sponsorer och ekonomiska bidrag för täckande av de kostnader som projektet medför är inlett. Principiellt står varje Klubbmedlem för sina egna kostnader för resor till/från deltävlingarna samt logi – men dessa kommer att koordineras i största möjliga utsträckning samt kommer Klubben givetvis att använda det kapital som kommer in via sponsorer och på annat sätt för täckande av dessa kostnader.


Allt deltagande i Allsvenskan sker på egen risk.

Du kan läsa mer om Allsvenskan på Svenska Seglarförbundets Hemsida
Din anmälan gör Du här: ANMÄLAN Anmäl Dig snarast dock senast den 20 december.

Våra sponsorer