C55 Sydfleet

På grund av för få anmälda deltagare så måste vi tyvärr ställa in tävlingen. Ni som redan har betalt in anmälningsavgiften ombedes kontakta tävlingsledningen (Johan Granqvist, 0703-551107) för återbetalning.

Vi hoppas att vi får möjlighet att träffa er under Light Vessel Race den 9 september i stället.

Kappseglingssektionen.