Plats- och båtbank – Anmälan

Här anmäler du dig till SBK’s plats- och båtbank

Namn:*
Adress:*
Mobil:*
-
E-mail:*
Båttyp/båtnamn:
Medlem i SBK:*