Junior- och jollekommittén

Vi jobbar för en aktiv jolleverksamhet med fokus på våra juniorer i Skanörs Båtklubb.

Kommittémedlemmar:
Malin Steffensen (sammankallande), malin@steffensens.se, 070-2970384
Sofia Skoglösa
Lars Balkfors
Andreas Brase
Elisabeth Svenning
Marianne Palmqvist-Berg
Hugo Johansson – tränare
Arvid Bjelkedal – tränare