Junior- och jollekommittén

Vi jobbar för en aktiv jolleverksamhet med fokus på våra juniorer i Skanörs Båtklubb.

Kommittémedlemmar:
Marika Edberg – sammankallande
Andreas Brase
Paul Hedberg
Staffan Nilsson
Sofia Skoglösa – seglarskolan
Malin Steffensen – kappsegling
Hugo Johansson – tränare
Arvid Bjelkedal – tränare