Kallelse till årsmöte i Skanörs Båtklubb

Härmed kallas medlemmarna i Skanörs Båtklubb till årsmöte,
fredagen den 30 november 2018 kl 19 00 i klubbhuset

Efter årsmötesförhandlingarna inbjuds till sedvanlig middag av Matresterna för 180 :-

Skånsk kalops enligt Mannerström, öl och vin därpå kaffe och kaka

De som avser deltaga i middagen anmodas att anmäla senast söndagen den 25 november på mail: sbk@skanorsbatklubb.se eller på teckningslista i klubbhuset.

Dagordning och verksamhetsberättelse finns att ladda ner här och här