Klubbafton 12 mars – En spännande seglats genom Nordvästpassagen

Årets första klubbaktivitet handlade om ett ungdomligt äventyr. Med en gammal Monsun 31 segla norr om Canada genom Nordvästpassagen från öst till väst.
Resan som gick mellan isberg och vilda djur, både ofarliga och farliga beskrevs som händelserik och spännande. Med ungdomlig entusiasm påbörjades seglatsen men allt efter tid gick upplevdes det som resenärerna mognade och förberedelserna förbättrades under vägen. Tekniken är unga människors ständiga följeslagare och det visade sig att det var bra. Inte bara bra väderkartor utan även utmärkta iskartor som visade isens utbredning och karaktär. Bilderna varvades med filmklipp som var ljudsatta för att förstärka upplevelsen, vilket det också gjorde.

Henry förbereder ärtsoppan
Henry förbereder ärtsoppan
Många intresserade åhörare
Många intresserade åhörare
Anders Holmström överlämnar en röd present som tack
Anders Holmström överlämnar en röd present som tack