Liros Cup – 26 augusti 2018

Välkomna till Liros Cup i Skanör som i år seglas söndagen 26 augusti.

Klasser: Optimist, Zoom8, E-jolle, Laser Standard/Radial/4.7 och 29er

Inbjudan och anmälan kommer i sommar.

Välkomna!

PRAKTISK INFORMATION

Skanörs hamn är sommartid välbesökt både från sjöss och från land. Vackra sommardagar kan det bli trångt med badgäster, båtgäster och andra besökare.

Sjösättning av följebåtar: Sjösättning av följebåtar sker på slipen i Skanörs hamn. Bilar med följebåtar kör rakt fram när ni kommer till hamnen. För att undvika trängsel önskar viatt följebåtar sjösätts innan kl. 09:30. Därefter får sjösättning av följebåt ske efter seglarna lämnat hamnen för dagens seglingar. Upptagning av följebåtar får ske med beaktande av att seglarna har företräde till slip.

Parkering: Parkering av både bilar och trailers sker på parkeringen söder om hamnen. Tag till vänster direkt när ni kommer till hamnen.

Avlastning jollar: Avlastning av jollar sker på södra parkeringen. Tag till vänster direkt när ni kommer till hamnen.

Omklädning: Omklädningsmöjligheter finns i klubbhuset samt i hamnens faciliteter för båtgäster där även dusch finns.

Vid frågor:
Tävlingsledare: Malin Steffensen, 070-297 03 84, malin@steffensens.se