Regionkval 2 – Optimist

Välkomna till Regionkval 2 i Skanör som helgen 5-6 september.

Klasser: Optimist

Inbjudan och anmälan på Sailarena.

Välkomna!

PRAKTISK INFORMATION

Skanörs hamn är sommartid välbesökt både från sjöss och från land. Vackra sommardagar kan det bli trångt med badgäster, båtgäster och andra besökare.

Sjösättning av följebåtar: Sjösättning av följebåtar sker på slipen i Skanörs hamn. Bilar med följebåtar kör rakt fram när ni kommer till hamnen. För att undvika trängsel önskar viatt följebåtar sjösätts innan kl. 09:30. Därefter får sjösättning av följebåt ske efter seglarna lämnat hamnen för dagens seglingar. Upptagning av följebåtar får ske med beaktande av att seglarna har företräde till slip.

Parkering: Parkering av både bilar och trailers sker på parkeringen söder om hamnen. Tag till vänster direkt när ni kommer till hamnen.

Avlastning jollar: Avlastning av jollar sker på södra parkeringen. Tag till vänster direkt när ni kommer till hamnen.

Omklädning: Omklädningsmöjligheter finns i klubbhuset samt i hamnens faciliteter för båtgäster där även dusch finns.

Vid frågor:
Tävlingsledare: Malin Steffensen, 070-297 03 84, malin@steffensens.se