Nya Detaljplanen för Skanörs Hamn

Styrelsen skickade i måndags (2017-01-09) tillsammans med Skanörshamnförening in en gemensam överklagan gällande den nya detaljplanen för Skanörs hamn. Överklagan adresserar huvudsakligen placeringen av den nya resturang och konferensanläggningen Skanör Falsterbo Kallbadhus som vi befarar kommer att få mycket stor negativ påverkan på den verksamhet vi bedriver i hamnen och våra möjligheter att utveckla hamnen för båtliv i framtiden. Överklagan tar även upp strandskyddet och allmänhetens tillgång till Stens brygga som riskerar att försämras om konferensanläggningen kommer till stånd.

Överklagandet finns att läsa här: Överklagande 2017-01-04 med SHF