Kontakt

Skanörs Båtklubb
Hamnvägen 1
239 30 Skanör

Epost: sbk@skanorsbatklubb.se
Telefon 040-47 24 01. Kontoret är som regel obemannat.

Registreringsnummer: 846001-0468

Bankgiro: 5908-7387