Mastskjul

Mastskjulet skall alltid vara låst för att inte masterna skall komma till skada eller stjälas hela eller i delar. Men under våren och hösten anslås tider när skjulet är tillgängligt. På övriga tider under året kan ni vända er till Henry som basar över förrådet så löser han så att ni kommer in där.

Henry AnderssonHenry Andersson 040-471396 / 0702-495979 - henry.sivandersson@telia.com
Henry Andersson
040-471396 / 0702-495979 – henry.sivandersson@telia.com