Presentation av enkätresultatet och sommarens planer för torsdagsseglingar

Tisdagen den 24 maj 19.00 tänder vi grillen och bjuder in till presentation av enkäten om torsdagseglingarna och samtal om hur vi skall genomföra sommarens seglingar.

Tordagsseglingarna har under alla år som  SBK varit verksamt fyllt en viktig funktion för att skapa sammanhållning inom klubben och låta klubbmedlemmarna under enkla former bättra på sina kunskaper i segling och båthantering. Enkäten visade att det finns ett stort intresse för Torsdagsseglingarna. Av 51 svarande ville 44 segla på torsdagar så det finns goda förutsättningar att traditionen skall kunna leva vidare både i den traditionella formen och i en ny form med C55 och kortare bana. Mycket positivt är att det är lika många, 44 st, tycker att hygget efter seglingen är viktigt. Men enkäten visade också på en del områden där vi kan göra saker bättre. Det finns ett uttalat behov av att föra samman skeppare som saknar besättning med alla de som inte har båt och känner sig bekväma med att på vinst och förlust komma ner till hamnen och hoppas på att hitta någon att segla med. Ett annat område för förbättring är att göra det attraktivt och möjligt för de som seglar i olika träningsgrupper och seglarskolan att kunna vara med.För att ge alla en chans att tycka till om de planer och funderingar vi har kring torsdagsseglingarna bjuder vi in till en grillkväll i klubbhuset den 24 maj kl. 19.00. Vi kommer att presentera resultatet av enkäten och några idéer om hur vi kan förbättra både förutsättningarna för trevlig segling och hygge.

Grillmästaren är tacksam om du gör reply på det här mailet om du planerar att komma den 24:e

 
Kappseglingssektionen