SBK belönas med Svenska Optimistjolleförbundets Sigges stora pris

Under Svenska Seglarförbundets årliga Träffen tilldelades SBK utmärkelsen Sigges stora pris för Årets Klubb.

På 5 år har SBK startat, byggt upp och etablerat både seglarskola för jollar och en väl fungerande jolleverksamhet. En bra tajming med ungdomar från SeglaMera-projektet som idag utvecklats till klubbens instruktörer, en styrelse som vågat satsa på barn- och ungdomsverksamhet och ett gäng engagerade föräldrar har starkt bidragit till vår framgång. Något vi ska kännas oss stolta över!

Vårt arbete slutar inte här. Jag ser att vår utmaning inför nästa säsong är att fånga upp våra gröna seglare och även bygga på med nya engagerade föräldrar. Utan engagemang på alla nivåer är risken att vi får ett glapp och därmed en dipp i verksamheten. En utmaning i en sport som segling där vi är extra beroende av en kritisk massa.

Tack alla som tror på oss och allt stöd!

Sigges Stora Pris instiftades 2004 av Rådasjöns Segelsällskap och Marks kajak- och segelklubb för att hedra Sigge Henningssons ovärderliga insatser för svensk ungdomssegling och då speciellt insatserna inom Svenska Optimistjolleförbundet.

Sigges Stora Pris utdelas årligen av Svenska Optimistjolleförbundet till den seglingsklubb som på ett utomordentligt sätt arrangerat ett eller flera kappseglingsarrangemang och/eller framgångsrikt arbetat med rekryteringsfrågor. I bedömningen som skall ligga till grund för utmärkelsen skall hänsyn tas till hela arrangemanget både på kappseglingsbanan och på land samt förmågan att få många deltagare till kappseglingen, såväl bredd som elit, och/eller på förmågan att få fler att välja segling som sin idrott efter seglarskolan.

Calle, Ylva, Hugo, Malin och Oscar glada mottagare av Sigges stora pris.
Calle, Ylva, Hugo, Malin och Oscar glada mottagare av Sigges stora pris.