Seglarskola Sommaren 2019

Skanörs Båtklubb har i många år drivit en populär och omtyckt seglarskola. Varje år utbildar våra välutbildade instruktörer ett 70 tal elever i alla åldrar. Instruktörerna är alla erfarna seglare och utbildade av Svenska Seglarförbundet. De har kappseglat både i jolle och C55 på nationell nivå. I utbildningen använder vi oss av Optimistjolle för barn och C55 för ungdomar och vuxna.

För att hålla säkerheten hög så leder alltid jolle-instruktörerna träningen från följebåtar. Under utbildningen i C55 har man alltid en instruktör med sig ombord. Seglarskolan är certifierad av Svenska Seglarförbundet och följer förbundets kursplan. Kurserna omfattar 30 timmar fördelat på 5 heldagar . För att delta i utbildningen krävs att man kan simma minst 200 meter och ha fyllt 8 år.

Efter grundutbildning finns möjlighet till träning 2 gånger/vecka för Optimistseglarna. För C55 finns möjlighet att segla upp för våra instruktörer och vara med i klubbens torsdagskappseglingar .

Bilder från seglarskolan

 

Kurser 2019 Barn 8-15 år

NYTT!
Vecka 28, 8-12 juli
– Optimist – Nybörjare/Fortsättning – Heldag kl. 9-16
Förutsätter minst 6 deltagare.

Vecka 26, 24-29 juni
Fulltecknad

Optimist

Nybörjare/Fortsättning
Heldag kl. 9-16

Vecka 27, 1-5 juli
Fulltecknad

Optimist

Nybörjare/Fortsättning
Heldag kl. 9-16

Vecka 29, 15—19 juli
Fulltecknad

Optimist

Nybörjare/Fortsättning
Heldag kl. 9-16

Vecka 30, 22-26 juli
Fulltecknad

Optimist

Nybörjare/Fortsättning
Heldag kl. 9-16

Vecka 31, 29 juli-2 augusti
Fulltecknad

Optimist

Nybörjare/Fortsättning
Heldag kl. 9-16

Vecka 32, 5-2 augusti
Fulltecknad

Optimist

Nybörjare/Fortsättning
Heldag kl. 9-16

Vecka 33, 12-16 augusti
Fulltecknad

Optimist

Nybörjare/Fortsättning
Heldag kl. 9-16

Kurser 2019 Ungdomar och Vuxna, 14 år och äldre
Minst 2 elever per veckokurs

Vecka 26, 24-29 juni
Fulltecknad

C55

Nybörjare/Fortsättning
Heldag kl. 9-16

Vecka 27, 1-5 juli
Fulltecknad

C55

Nybörjare/Fortsättning
Heldag kl. 9-16

Vecka 29, 15—19 juli
Fulltecknad

C55

Nybörjare/Fortsättning
Heldag kl. 9-16

Vecka 30, 22-26 juli
Fulltecknad

C55

Nybörjare/Fortsättning
Heldag kl. 9-16

Vecka 31, 29 juli-2 augusti
Fulltecknad

C55

Nybörjare/Fortsättning
Heldag kl. 9-16

Vecka 32, 5-2 augusti
Fulltecknad

C55

Nybörjare/Fortsättning
Heldag kl. 9-16

Vecka 33, 12-16 augusti
Fulltecknad

C55

Nybörjare/Fortsättning
Heldag kl. 9-16

 

Avgifter för 30 timmar, fördelat på 5 heldagar

Barn/ungdom tom 16 år: 2000 kronor plus medlemsavg. 500 kr
Vuxna från 17 år:  2500 kronor plus medlemsavg. 500 kr för ungdomar under 18 år, 750 kr för vuxna (familjemedlemskap)
Avgiften betalas vid anmälan till Bankgiro nr 5908-7387.
För kurser i C55 krävs minst 2 elever.

För garanterad plats i seglarskolan ska seglarskoleavgift och medlemsavgift vara erlagd 1 mån före kursstart

Under maj månad seglarskola på lördagar söndagar

Till anmälan