Vårmöte 2019

Vårmöte i Skanörsbåtklubb
fredagen den 26 april kl. 19.00 i Klubbhuset

 Under 2019 planeras som vanligt en rad spännande och utmanande aktiviteter i SBK. Som alltid går vi igenom den kommande båtsäsongens alla aktiviteter innan vi avnjuter en kulinarisk måltid tillagad av Matresterna.  Alla som önskar delta i måltiden anmäler sig via mail till sbk@skanorsbatklubb.se eller via denna länken senast söndag 21 april.

Meny

Boeuf Bourguignon a là Morberg
Kaffe och kaka
Öl och vin
Kostnad 150 kronor/person

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två personer att justera protokollet
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Inriktning för 2019, information från styrelsen och kommittéer
  • Vision, verksamhetsidé och värdegrund för Skanörs Båtklubb
  • Allsvenskan
  • Light Vessel 50 år
  • Kappseglingar
  • Juniorverksamheten
  • Seglarskola
  • Motorbåtssektionen
  • Skanör Sailing Ladies
  • Klubbhuset och hoddor
  • ”Hygge”
  • Kommunikation
  • Sponsring
 7. Ekonomi
 8. Övriga frågor
  • Aktuellt i hamnen
 9. Mötets avslutande